Bảng giá VFe34 mới nhất chỉ từ :
BẢNG GIÁ (Bao gồm VAT)  
VFe34  + Thuê Pin 710.000.000 VNĐ
VFe34  + Bao gồm Pin 830.000.000 VNĐ