Chính sách vận chuyển
Sản Phẩm được phân phối thông qua hệ thống showroom VinFast, Nên việc bàn giao xe tại showroom theo địa chỉ đăng ký trên website. Chúng tôi không áp dụng chính sách vận chuyển trực tiếp tới Khách Hàng mua hàng tại vinfastvungtau.com