Bảng giá VF 9 mới nhất chỉ từ :
Model Giá (bao gồm VAT)
VF 9 Eco 1.491.000.000 đ
VF 9 Plus  1.685.000.000 đ