Bảng giá VF 9 mới nhất chỉ từ :
Model Giá (bao gồm VAT)
VF 9 Eco 1.443.200.000 đ
VF 9 Plus  1.571.900.000 đ