Bảng giá VF5 PLUS mới nhất chỉ từ :
Bảng Giá ( Bao gồm VAT )    
VF5 Plus  Thuê Pin 458.000.000 VNĐ
VF5 Plus Bao gồm Pin 538.000.000 VNĐ