Bảng giá VF 8 mới nhất chỉ từ :
Model Giá (bao gồm VAT)
VF 8 Eco 1.090.000.000 đ
VF 8 Plus  1.270.000.000 đ